OPIS ĆWICZEŃ

Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do przeprowadzenia indywidualnej, rzetelnej rozgrzewki bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wchodzących w skład rywalizacji.

 

 

ĆWICZENIE 1 – Burpies z naskokiem obunóż na 3 części skrzyni. 10 powtórzeń.

Wersja męska:

 • Leżenie przodem z dłońmi oderwanymi od podłoża,

 • Przejście podskokiem obunóż do przysiadu podpartego,

 • Naskok obunóż na 3 części skrzyni,

 • Przyjęcie postawy wyprostowanej z akcentem na wyprostowanie kolan oraz wypchnięcie bioder w przód,

 • Zeskok obunóż z 3 części skrzyni.

 • Przysiad podparty,

 • Przejście podskokiem obunóż do leżenia przodem z dłońmi oderwanymi od podłoża.

 

Wersja żeńska:

 • Podpór przodem,

 • Przejście podskokiem obunóż do przysiadu podpartego,

 • Naskok obunóż na 3 części skrzyni,

 • Przyjęcie postawy wyprostowanej z akcentem na wyprostowanie kolan oraz wypchnięcie bioder w przód,

 • Zeskok obunóż z 3 części skrzyni.

 • Przysiad podparty,

 • Przejście podskokiem obunóż do podporu przodem.

 

 

ĆWICZENIE 2 – Wznosy nóg w zwisie na drabinkach. 10 powtórzeń.

Wersja męska:

 • Wznosy nóg w zwisie na drabinkach (stopy powyżej bioder, kolana nie muszą być proste).

 

Wersja żeńska:

 • Wznosy nóg w zwisie na drabinkach (kolana powyżej bioder).

 

 

ĆWICZENIE 3 – Ugięcia ramion w podporze przodem (pompki). 10 powtórzeń.

Wersja męska:

 • Podpór przodem (podparcie ciała na dłoniach i stopach),

 • Ugięcie ramion do momentu, w którym barki znajdą się poniżej łokci,

 • Wyprost ramion i podpór przodem (podparcie ciała na dłoniach i stopach).

 

Wersja żeńska:

 • Podpór przodem (podparcie ciała na dłoniach kolanach),

 • Ugięcie ramion do momentu, w którym barki znajdą się poniżej łokci,

 • Wyprost ramion i podpór przodem (podparcie ciała na dłoniach i kolanach).

 

 

ĆWICZENIE 4 – Opuszczenia na drążku. 10 powtórzeń.

 • Wyskok obunóż do drążka i podciągnięcie ciała do momentu, w którym broda znajdzie się powyżej drążka – broda nie może dotknąć drążka.

 • Opuszczenie ciała poprzez wyprost ramion do momentu pełnego wyprostu stawu łokciowego,

 • Ponowne podciągnięcie ciała  lub zeskok obunóż z drążka i ponowny wyskok, podciągnięcie ciała do momentu, w którym broda znajdzie się powyżej drążka.

 

 

ĆWICZENIE 5 – WallBall, czyli przysiady z piłką lekarską. 10 powtórzeń.

 • Piłka lekarska utrzymywana oburącz przed tułowiem i przysiad do momentu, w którym biodra znajdą się poniżej kolan,

 • Wyprost nóg w kolanach i wyrzut piłki w kierunku ściany na wysokość powyżej lamperii w sali gimnastycznej,

 • Chwyt piłki oburącz, przysiad.

 

 

ĆWICZENIE 6 – bieg wahadłowy z piłką lekarską. 10 x 18m.

 • Chwyt jednej z dwóch piłek lekarskich leżących przed linią końcową boiska do siatkówki i bieg do przeciwległej linii końcowej (18 m) i oczekującej tam trzeciej piłki lekarskiej,

 • Za linią końcową zamiana piłek lekarskich (odkładam tą którą przyniosłem i zabieram oczekującą), powrót do przeciwległej linii końcowej boiska (18 m) i ponowna zamiana piłek.