REGULAMIN

INFORMACJE OGÓLNE

 

 • Turniej przeznaczony jest tylko dla uczniów Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu.

 • Organizatorem turnieju jest nauczyciel Wychowania Fizycznego SLO im. R. Traugutta w Zgierzu, Maciej Kacprzak.

 • Turniej odbywać się będzie we czwartki, w szkolnej sali gimnastycznej, w godzinach 15:30 – 17:00 począwszy od 21 stycznia 2016.  Czas trwania turnieju (ilość czwartków) zależny jest od ilości zgłoszonych uczestników.

 • Udział w turnieju jest dobrowolny. Przystępując do rywalizacji uczestnik turnieju oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 

 • Każdy z uczestników turnieju startując w nim zobowiązuje się do szczególnej dbałości o zdrowie swoje i pozostałych uczestników.

 • Każdy uczestnik turnieju przed przystąpieniem do wykonywania 6 ćwiczeń wchodzących w skład obwodu statycjnego stanowiącego podstawę rywalizacji, zobowiązany jest do wykonania indywidualnej i rzetelnej rozgrzewki. 

 • Każdy z uczestników turnieju zobowiązany jest do natychmiastowego przerwania wykonywanych ćwiczeń i poinformowaniu nauczyciela WF, gdy jego stan zdrowia/samopoczucie ulegnie raptownemu pogorszeniu.

 

 

ZGŁOSZENIE DO TURNIEJU

 

 • Zgłoszenie do turnieju możliwe jest jedynie poprzez wypełnienie formularza on-line dostępnego na stronie http://goo.gl/forms/41h05sw0vN w terminie do 17 stycznia 2016.

 • Zgłoszenie w innej formie niż poprzez formularz on-line oraz po terminie 17 stycznia 2016 nie będzie możliwe.

 

 

POMIAR CZASU

 

 • Udział w turnieju polega na wykonaniu 6 ćwiczeń w obwodzie stacyjnym na czas.

 • Czas uruchamiany jest na komendę przez sędziego sprawującego kontrolę nad poprawnością wykonywanych ćwiczeń, a zatrzymywany w momencie zakończenia wykonywania ostatniego ćwiczenia.

 • O miejscu w końcowej klasyfikacji turnieju zadecyduje łączny czas wykonania wszystkich 6 ćwiczeń.