SPONSORZY I NAGRODY

 

Sponsorami nagród w konkursie są:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufundowali oni karnety wejściowe do klubu Fru Fitness oraz koszulki T-Shirt, które rozlosowane zostaną wśród wszystkich uczestników na zakończenie konkursu ŁYŻWY SĄ FAJNE!!!

 

Dodatkowo każdy z uczniów, który przystąpi do konkursu, otrzyma cząstkową ocenę celującą z przedmiotu Wychowanie Fizyczne.

 

Ponadto pierwszym trzem zespołom, które pokonają na łyżwach najdłuższy dystans w ciągu 30 min. pobytu na lodowisku wręczone zostaną pamiątkowe dyplomy.

 

Losowanie nagród i wręczenie dyplomów odbędzie się w trakcie podsumowania konkursu, które nastąpi w momencie zakończenia działalności lodowiska położonego w Zgierzu przy ul. Leśmiana 1.  Informacja o dokładnej dacie podsumania konkursu podana zostanie do wiadomości w terminie późniejszym.